TR | EN

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çalışanların, çevrede ve çalışma alanlarında yaşayanların sağlık, güvenlik ve refahını korumayı sağlamayı amaçlamaktadır. Kuruluşumuzun yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygunluk yükümlülüklerine (yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar, diğer şartlar ve ilgili standartlar vb),uyacağını taahhüt eder. Çalışanlarını ve yüklenicilerini Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapacaktır.

 

Sürekli olarak gelişen teknoloji ve çalışma şartları ile uyum sağlayacak gerekli kaynakları temin ederek Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yönetim Sistemleri kuracak, yazılı hale getirecek, sürekli olarak geliştirerek devamını sağlayacaktır.

 

Her türlü atık bertaraf işlemini ve çevresel kirliliği kaynağında önleyecek, ürün ve hizmetlerin temini ile çevre performansını sürekli iyileştirecek, amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirecek, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için yeterli bilgi, birikim ve kaynakların teminini sağlayacaktır.

 

Yaşam döngüsü içerisinde risk ve fırsatları değerlendirerek, sürdürülebilirliğe yönelik adımları planlayacak ve uygulayacaktır.

 

Tüm çalışmalarda çevre dostu bir anlayışla, su ve enerji tüketimini en aza indirecek, toprak, hava ve su kirliliğini önleyecek ve ortaya çıkan atıkları azami oranda geri kazanmak için çalışmalar gerçekleştirecektir.

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, olası kaza risklerini önlemeyi ve etkin bir risk değerlendirmesi sonucunda proaktif yaklaşımlarla ortadan kaldıracaktır.

 

Çevre ile ilgili Yönetim Sistemlerinin etkinliklerini, sürekli olarak gelişmelerini sağlamak amaci ile tüm faaliyetlerini, bünyesinde bulunan organizasyonlar ile düzenli olarak gözden gecirecektir.

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken belirtilen tüm bu hususları dikkate alacaktır. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarının farkında olmaları amacıyla, çalışanlara ve etkileşim içinde bulunulan çevrede yaşayanlara ve diger taraflara, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri politika ve amaçlarını duyurarak açık hale getirecektir.

 

  Tüm Hakları Saklıdır Noksel Çelik Boru San. A.Ş. 2013 
 Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş